ProVisie

ProVisie
De ProVisie beschrijft de algemene visie van waaruit Protos bestuurd wordt en kijkt met een kritisch en toekomstgericht oog naar de vereniging en haar kenmerken. Tevens dient het om leden inzicht te geven in de organisatie van Protos en de visie en doelstellingen van het bestuur. Benieuwd naar de ProVisie? Klik hier om de laatste versie van 2017 te bekijken.